Hotline: 0908772511

Email: loc@blueocean-cushion.com

Website: http://blueocean-cushion.com/

Facebook
onlineOnline:: 38 Tổng Truy Cập: 80050
2017 © BLUEOCEAN. Design NiNa Co., Ltd
chi tiết Sản Phẩm
MAROCCO SET
Size: Armchair (53x55)x17+(60x55)x10 - Sofa (53x115)x17+(60x115)x10
Filling: Armchair: Back: 00/900gr fiber/00, Seat: gòn 20/60/90 PKF/20 - Filling Sofa: Back: 00/1800gr fiber/00, Seat: gòn 20/60/90 PKF/20
Style: Double sewing revert
Design: Brown Tweed

Sản phẩm cùng loại